Hogyan lehet nagyítani a Photoshopban

Ha komolyabb szerkesztést végez a Pho­to­shop­ban, egy bizonyos pon­ton nagyí­tani akar majd, hogy közeleb­bről meg­nézhesse a dol­go­kat. Ez különösen igaz a klónozás és a gyó­gyítás eszközeinek használatakor. Akár a Pho­to­shop CC 2020, akár a Pho­to­shop CC 2018, akár a Pho­to­shop bárme­ly más verz­ióját használ­ja, a lépések ugyana­zok. Íme, hogyan lehet nagyí­tani és kic­sinyíteni a Photoshopban.

Hogyan nagyíthatunk be és kicsinyíthetünk a billentyűparancsok segítségével

A Pho­to­shop min­den kiadásában a következő bil­len­tyű­paranc­sokkal nagyíthat és kicsinyíthet:

Akció Win­dows parancsikon Mac paranc­sikon
Nagyítás Ctrl+ Plusz (+) Cmd+ Plusz (+)
Kic­sinyítés Ctrl+ Mínusz (-) Cmd + Mínusz (-)
Nagyítás az egérpontra Szóköz + Ctrl + Kattintás Szóköz+Cmd + Kattintás
Kic­sinyítés az egérpontból Szóköz + Alt + Kattintás Szóköz + Opció + Kattintás

Ezek a bil­len­tyű­paranc­sok szá­mos Pho­to­shop-alter­natívában, például a GIMP-ben és a Kritában is működnek.

A Nézet menü használata a nagyításhoz

A Nézet menü segít­ségév­el kön­nyedén nagyíthat és kicsinyíthet.

A fen­ti zoomolási lehetőségeket a Nézet menüben is elérheti. A nagyításhoz vagy kic­sinyítéshez egysz­erűen válassza a Nézet -> Nagyítás vagy a Nézet -> Kic­sinyítés menüpon­tot. Van­nak gyors­bil­len­tyűk is, ame­lyekkel gyor­san átu­gorhat a 100%-os vagy a 200%-os nézetre.

A “Képernyőre illesztés” kiválasztásá­val a képernyő méretének leg­megfelelőb­bet választhat­ja ki. Ezt elég gyakran használjuk, amikor nem vagyunk biz­tosak abban, hogy milyen nagyítási szin­tet válasszunk.

A nagyító eszköz használata a Photoshopban a kattintással történő zoomoláshoz

A nagyító eszközzel oda kat­tinthat, ahová nagyí­tani szeretne.

A Pho­to­shop ren­delkezik egy külön eszközzel a zoomoláshoz az eszköz­palet­tán. Úgy néz ki, mint egy nagyító. A nagyító eszközzel a kép egy adott részére kat­tint­va nagyíthat­sz rá. Ugyaní­gy kic­sinyíteni is lehet, gyor­san a képernyőre illeszteni egy képet, és kitöl­teni a képernyőt a képpel.

Hogyan zoomolhat a Photoshopban az egérkerékkel

Ha az egérnek van gör­getők­ereke, akkor ezt is használ­hat­ja a Pho­to­shop­ban a nagyításhoz. Mac számítógépen csak nyom­ja meg az “Option” bil­len­tyűt, és görgesse a kereket a rés­zletek gyors növeléséhez. A kic­sinyítéshez görgess vis­szafelé. Win­dow­son ugyanezt az Alt és a görgő leny­omásá­val teheti meg.

A gör­getés közvetlenül a gör­getők­erékkel is elvégezhető a bil­len­tyűzet használa­ta nélkül a Pho­to­shop beál­lítá­saiban talál­ható speciális opció segít­ségév­el. Nyom­ja meg a Ctrl + K (Cmd + K Macen) bil­len­tyűkom­biná­ciót a Pho­to­shop beál­lítá­sai­hoz, és engedé­lyezze a “Zoom gör­getők­erékkel” opciót az Eszközök ablak­táblában. Ezzel a bil­len­tyűzet Option vagy Alt bil­len­tyűzetének leny­omása nélkül is ked­vére görgethet!

Egyéb megfontolandó dolgok:

  • Ha úgy talál­ja, hogy állandóan nagyí­ta­nia kell, fontol­ja meg a mon­i­tor fel­bon­tásá­nak csökken­tését a meg­je­lenített kép méretének növelése érdekében. A Win­dows és a Mac rend­szer­ben is van­nak más hoz­záférési beál­lítá­sok a kép méretének növelésére
  • A Mac-fel­használók mágikus gesz­tu­sokat is beál­líthat­nak a nagyításhoz. Alapértelmezés szerint a Mac-fel­használók “csip­pen­tés­sel nagyíthat­nak” a rés­zletesség növeléséhez.
  • Egyes grafikus táblagépek szin­tén ren­delkeznek gyors­bil­len­tyűkkel a nagyításhoz és kicsinyítéshez.

Szólj hozzá!